Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen (2015-2016).

ingevoerd op 28-11-2014

De tweejarige opleiding bestaat uit verschillende modules waarin theorie, vaardigheden en supervisie aan bod komen. Verspreid over 2 jaar zijn er 24 dagen vaste modules, 2 dagen keuzemodules en 4 dagen supervisie.


Belangrijke topics zijn onder andere: motiverende gespreksvoering, terugvalpreventie, productinfo, dubbele diagnose, deontologie en beroepsgeheim, werken met andere culturen, genderspecifieke aspecten van middelenmisbruik, omgaan met verslavingsgedrag...

 

 

Doelgroep? hulpverleners werkzaam in gespecialiseerde centra voor problematisch middelengebruik en hulpverleners die op regelmatige basis werken met cliënten met een alcohol-, drug- en/of medicatieproblematiek.

 

Aantal deelnemers? minimum 12 en maximum 16; men houdt de groep bewust klein om de interactie tussen cursisten en docenten en tussen cursisten onderling te bevorderen.

 

Cursusuren? van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u.

 

Waar? VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

 

Prijs?

  • VAD-leden 375 euro per cursusjaar
  • niet-leden 450 euro per cursusjaar
  • (inclusief vormingsmappen, alle supervisies, koffie, broodjeslunch); u moet niet op voorhand betalen; na de uiterste inschrijvingsdatum ontvangt u een schriftelijke bevestiging van deelname, met wegbeschrijving naar VAD en de factuur

 

Opleidingscheques? VAD aanvaardt geen opleidingscheques.


Betaald educatief verlof? sommige werknemers komen in aanmerking voor betaald educatief verlof. Dit betekent dat de werkgever de loonkosten voor de dagen waarop de werknemer afwezig is, deels recupereert bij de overheid. Voor de openbare sector (leraren, federale-, gewest- en gemeenteambtenaren) gelden andere regelingen en voorwaarden. U informeert zich hierover het best bij uw werkgever.


Accreditering? wordt aangevraagd.

 

Coördinatie en meer info?

Vooraf inschrijven mogelijk? enkel via inschrijvingsformulier, inclusief vragenlijst.

 

Meer info? Anne De Jaeghere, T 02 423 03 57, E anne.dejaeghere@vad.be

 

Georganiseerd?  in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra en Verslaaf- denzorg (VVBV).

terugpowered by Curiousgroup