Vorming: gedragsmoeilijkheden en psychisch lijden bij mensen met een cognitieve beperking en/of autisme

ingevoerd op 27-11-2014

Vele mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme leven in en soms aan de rand van onze maatschappij. Slechts 3% doet beroep op ondersteuning van diensten uit de gehandicaptensector.


De psychiatrische hulpverlening wordt meer en meer ambulant, maar kan niet steeds de juiste begeleiding geven. Eerstelijnswerkers krijgen hierdoor wel meer op hun bord.  Soms heb je het gevoel niet juist te weten hoe je hen moet inschatten, wat je best wel of niet zegt. Ze kloppen vaak aan met problemen op het vlak van hun (lichamelijke en geestelijke) gezondheid.

 

Standaardprotocollen zijn hiervoor niet beschikbaar, en je bent op zoek naar ‘méér’ over deze mensen. Dan is deze vorming echt iets voor u. Wat kan je thuis aanpakken? Wanneer opnemen? Wie kan je bellen voor meer info? Welk netwerk van ondersteuning kan je aanspreken?
 

Wat mag u verwachten? In deze opleiding gaat men samen met jou op weg. Via een verkenning van symptomatologie, vanuit een bio-psycho-sociaal model met een blik op aangepaste communicatiestrategieën, inschatting van sociaal-emotionele fases en allerhande therapieën en met handvatten voor medicamenteuze ondersteuning, gidst men u tot een situatie waarbij je je meer handelingsbekwaam voelt.

 

Doelpubliek? De postacademische module wil artsen, en in het bijzonder huisartsen, aanspreken die mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme over de vloer krijgen. Daarnaast ook alle andere professionelen die zich samen met artsen willen engageren in het beter omgaan met het psychisch lijden en gedragsproblemen van deze doelgroep.

 

Wie organiseert dit? ELIZA (Universiteit Antwerpen) en het samenwerkingsverband OGGPA-ROG-CAW-Onada organiseren in 2015 een uitgebreid vormingstraject rond dit thema.

 

Meer informatie?  over het programma en hoe je je kunt inschrijven, vind je hier.

 

terugpowered by Curiousgroup