De rol van impulsiviteit bij behandeling van personen met een verslaving.

ingevoerd op 19-11-2014

Op 21 oktober 2014 verdedigde Laura Stevens haar doctoraatsstudie ‘The role of personality and neurocognitive dimensions of impulsivity in predicting addiction treatment outcomes’ aan de UGent.


Haar onderzoek richtte zich specifiek op de rol van impulsiviteit in het voorspellen van drop-out en herval bij personen met een middelenproblematiek. Daarvoor deed ze verschillende studies, ondermeer:

Stevens concludeerde dat bij personen met een verslavingsproblematiek impulsiviteit een risicofactor vormt voor kortere behandelingsduur, vroegtijdige behandelingsdrop-out en herval. Impulsiviteit dient volgens haar dan ook een belangrijkere plaats te krijgen in het klinisch besluitvormingsproces en de behandeling van verslaving (bijv. door te werken met financiële stimuli, cognitieve training, hersenstimulatie,…).

terugpowered by Curiousgroup