Opstart observatie en behandelingsafdeling 't Zwart Goor.

ingevoerd op 18-11-2014

In de VIPA-bufferprojecten van het meerjarenplan uitbreidingsbeleid provincie Antwerpen, is opgenomen dat het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor een initiatief zou uitbouwen voor 6 plaatsen observatie en behandeling, om tijdelijke opvang en ondersteuning te voorzien voor mensen met een diep tot matig verstandelijke beperking en bijkomende psychische en gedragsproblemen.


Om snel te kunnen inspelen op dringende noden maakt men dit nu al kenbaar, zodat er vanaf nu al aanmeldingen kunnen gebeuren.


Opstart? De bouwwerken voor dit project zitten in de eindfase. De effectieve werking kan opgestart worden vanaf 2 januari 2015.


Voor meer informatie? Over de werking en de wijze van aanmelding verwijst men u naar de bijgevoegde brochure of u kan surfen naar onze website: www.zwartgoor.be.
 

 

Contact? 014/63.62.11 of mailen naar zwartgoor.observatie@emmaus.be.

 

Adres? Beukenhof - Dvc‘t Zwart Goor - Zwart Goor 1 - 2330 Merksplas
 


Documenten

terugpowered by Curiousgroup