Nieuw boek : “Zelfdoding bij kinderen en jongeren".

ingevoerd op 12-11-2014

Men brengt je graag op de hoogte van een nieuw boek: “Zelfdoding bij kinderen en jongeren: Preventie en hulpverlening bij suicidaal gedrag” dat momenteel verschijnt bij LannooCampus.

 


Het boek is bestemd voor iedereen die beroepshalve met jongeren werkt, in hulpverlening, begeleiding, opvoeding en onderwijs. Verschillende deskundigen hebben bijgedragen tot dit boek. Elk hoofdstuk werd geschreven vanuit de achtergrond en de eigen professionele context van de respectievelijke auteurs. De meesten komen uit Vlaanderen, maar ook enkele collega’s uit Franstalig België en Nederland hebben meegewerkt. Hierdoor geeft het boek een ruime inleiding op de thematiek van suicidaal gedrag en suïcidepreventie bij kinderen en jongeren, en biedt het op een toegankelijke manier handvatten om suïcidaal gedrag te begrijpen, bespreekbaar te maken en te voorkomen.

 

Het boek bundelt wetenschap en praktijk gericht op adequate hulpverlening en preventie. De thematiek wordt op verschillende niveaus benaderd (individueel, familiaal, maatschappelijk) en thema’s van geestelijke gezondheidsbevordering en ambulante en residentiële hulpverlening worden grondig uitgewerkt. Meerdere auteurs pleiten daarbij voor laagdrempelige en bereikbare hulpverlening, vroegdetectie en een omvattende preventiebenadering.

 

Het boek bestaat uit twintig hoofdstukken, geordend in vier delen. Het eerste deel schetst in vijf hoofdstukken de problematiek. Het tweede boekdeel focust in zes hoofdstukken op hulpverlening aan suïcidale kinderen en jongeren. Het derde boekdeel behandelt in vijf hoofdstukken de preventiemogelijkheden. Het vierde boekdeel bevat vier capita selecta over thema’s die bijzonder actueel en relevant zijn in verband met suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren, en die uitdagingen stellen aan hulpverlening, preventie, en onderzoek.

 

Voor meer info klik hier.


 

terugpowered by Curiousgroup