Alcohol- en drugbeleid in de gehandicaptensector: seminarie 4 december 2014.

ingevoerd op 06-11-2014

Middelengebruik is een realiteit in onze samenleving. Meer en meer komt men ook mensen met een
(mentale) beperking in contact met alcohol, cannabis en andere middelen. Dit heeft als gevolg dat ook voorzieningen in de gehandicaptenzorg met alcohol- en druggebruik en met misbruik geconfronteerd worden.


Speciaal voor voorzieningen in de gehandicaptenzorg ontwikkelde de VAD handvatten voor de ont- wikkeling van een alcohol- en drugbeleid.

In dit seminarie wordt gefocust op de kwetsbaarheid van de doelgroep en de specificiteit van een beleid voor deze sector. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden de verschillende pijlers van een beleid geïllustreerd.

 

Meer informatie kan u hier terugvinden.

terugpowered by Curiousgroup