Projectoproep 'Duurzaam en lokaal samenwerken voor een betere perinatale gezinsondersteuning'.

ingevoerd op 27-10-2014

Financiële steun voor lokale projecten die kinderen in kansarme gezinnen steunen, al van voor de geboorte


Waarover gaat het?


Al vóór de geboorte veroorzaakt kansarmoede ongelijkheid in gezondheid en toekomstkansen. De periode voor en na de geboorte is bovendien bepalend voor de (emotionele) ontwikkeling van het kind en ideaal om de vaardigheden van ouders te onderkennen en te versterken.

Netwerking tussen structuren is belangrijk om te zorgen voor continuïteit en coherentie in de gezinsondersteuning en voor een globale perinatale begeleiding van de gezinnen. Meer en betere samenwerking tussen de medische en sociale actoren, tussen de vele ‘eilandjes van goede praktijk’ is daarbij cruciaal. Lokaal moet worden gezocht naar duurzame, complementaire en multidisciplinaire partnerschappen die het daadwerkelijk gebruik van universele diensten bevorderen, in het bijzonder door de gezinnen die ze het meest nodig hebben.

Daarom wenst de Stichting voor de tweede keer een financieel duwtje in de rug te geven aan lokale initiatieven die dit soort samenwerkingsverbanden uitbouwen ter ondersteuning van kansarme gezinnen in de praktijk.

 

Hier vindt u meer info en de mogelijkheid tot het invullen van het kandidaatsdossier

terugpowered by Curiousgroup