Participatie in de zorg: onderschrijf het participatiecharter

ingevoerd op 27-10-2014

Charter voor meer participatie van patiënten en mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg


Steeds meer wordt aangetoond dat het betrekken van patiënten en mantelzorgers bij de zorg voor de geestelijke ge­zond­heid en de organisatie ervan, de kwaliteit van die zorg verhoogt.
Patiënten- en familieparticipatie kan op vele vlakken, op vele niveaus en op vele manieren: van focus­groe­pen, over patiëntenraden tot het in dienst nemen van ervaringsdeskundigen, …. Wetende dat de hoogste trede van de participatieladder niet altijd de beste of meest wense­lij­ke is, heeft elke omgeving de mogelijkheden en eigen inzichten om tot goede participatie te komen.
Naarmate deze participatie meer is ingebed in de organisatie, zullen de resultaten ervan rijker zijn.
 
De VVGG roept, met dit charter, organisaties binnen de ggz op om (meer) werk te maken van participatie van patiënten en mantelzorgers.
Vul het charter in en laat ons weten welke inspanningen uw ggz-organisatie levert om patiënten en hun omgeving (meer) te laten participeren.
Meer info via deze link.
 
Link naar de invulversie van het charter.
 

terugpowered by Curiousgroup