Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg

ingevoerd op 21-10-2014

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Sociale School Heverlee organiseert vanaf november een vorming voor ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg.


De vorming richt zich tot deelnemers met ervaringen in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg. Het doel is om deelnemers te sterken in hun deskundigheid om met de eigen ervaringen en deze van lotgenoten aan de slag te gaan.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze over een ervaring in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg beschikken en gemotiveerd zijn om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten voor het herstel van anderen.

Het is een meerwaarde indien een kandidaat reeds een herstelwerkgroep volgde of een engagement heeft bij een patiëntenvereniging of andere relevante organisatie of dienst, hetzij als vrijwilliger, hetzij als betaalde kracht.

 

Meer info over de inhoud en data van de opleiding vindt u in deze folder.

terugpowered by Curiousgroup