Aanmeldingsstop mobiele teams De Link en De Vliering

ingevoerd op 09-10-2014

De mobiele teams Antwerpen De Link en De Vliering krijgen dermate veel aanvragen te verwerken dat ze genoodzaakt zijn een aanmeldingsstop af te kondigen.


Momenteel heeft het aanmeldingspunt van de MTA’s nog 70 aanmeldingen te verwerken. Om dit op een degelijke manier te doen is het nodig momenteel geen nieuwe aanmeldingen meer aan te nemen. Uitzondering hierop zijn de cliënten die worden aangemeld binnen het kader van een sociale woning buiten het sociaal stelsel of voor versnelde doorstroom. Deze aanmeldingen worden als eerste verwerkt zodat de verwijzer snel weet of de cliënt in aanmerking komt voor een begeleiding door een MTA.

 

Wanneer er terug nieuwe cliënten kunnen worden aangemeld dan zal dit via deze website en de nieuwsbrief van SaRa worden bekendgemaakt. 

 

Voor meer informatie over de mobiele teams en het netwerk GGZ Antwerpen - SaRa kan u hier terecht. 

terugpowered by Curiousgroup