KOPP Vlaanderen heeft een nieuwe thuis binnen het Familieplatform

ingevoerd op 30-09-2014

Vanaf 1 juli 2014 heeft KOPP Vlaanderen een nieuwe thuis gekregen binnen de projectlijn ‘Kind van..’ van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid (FGG).


Uitgangspunten van het Familieplatform

 

  • Het FGG zal het KOPP-thema op de agenda houden en verder uitdragen in de werking. Dit gebeurt vanuit de insteek ‘Kind van …’, dus een meer algemene insteek waar KOPP ook deel van uitmaakt. KOPP blijft de ruggengraat van deze werking.
  • Het FGG zal datgene wat opgebouwd is vanuit KOPP-Vlaanderen verder continueren: beheer website, promotie bestaand werkmateriaal (KOPP-loper in zorg, DVD instructiefilm, flyers veerkracht, …). Daarnaast ligt ook het accent op ontwikkeling van nieuw werkmateriaal, ondersteunen van bestaande regionale samenwerkingsverbanden,
  • De naam KOPP-Vlaanderen blijft. Het is een eigen entiteit naast het FGG. De website blijft behouden met een link naar de website van het FGG.
     

Stuurgroep KOPP Vlaanderen

Het is de bedoeling om de door de stuurgroep opgebouwde inhoudelijke expertise over KOPP te behouden en verder te ontwikkelen. Vanuit dit oogpunt zal een soort forum/werkgroep geïnstalleerd worden die tweemaal per jaar samenkomt, onder leiding van het FGG.

Doel van dit (uitwisselings)forum:

 

  • uitwisseling van noden/behoeften cfr KOPP
  • aftoetsing met het werkveld/de praktijk
  • aanreiken van materiaal/methodieken/good practices

Meer info over KOPP-Vlaanderen vindt u op de website.

terugpowered by Curiousgroup