Warning: filesize(): stat failed for oggpa/files/File//bijlagen 2014/Nieuws 2014/Bekendmakingsfolder FolderModuleGedragPsychLijden_2015.pdf in /home/oggpa/public_html/siteobjects/bestand.class.php on line 57

Warning: filesize(): stat failed for oggpa/files/File//bijlagen 2014/Nieuws 2014/Uitgebreide informatiefiche GedragVBA UA OGGPA ROG CAW.pdf in /home/oggpa/public_html/siteobjects/bestand.class.php on line 57
Gedragsmoeilijkheden en psychisch lijden bij mensen met een cognitieve beperking en/of autisme - OGGPA vzw - Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen

Gedragsmoeilijkheden en psychisch lijden bij mensen met een cognitieve beperking en/of autisme

ingevoerd op 22-09-2014

Deze interprofessionale postacademische module is een initiatief van de afdeling Handicapstudies van de Vakgroep Eerstelijns- & Interdisciplinaire Zorg van de Universiteit Antwerpen en het provinciaal samenwerkingsverband OGGPA - ROG - CAW - ONADA.


Waarom deze opleiding ?

Vele mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme leven in en soms aan de rand van onze maatschappij. Slechts 3% doet beroep op ondersteuning van diensten uit de gehandicaptensector.
Vaak hebben ze problemen op het vlak van hun (lichamelijke en geestelijke) gezondheid.
De psychiatrische hulpverlening wordt meer en meer ambulant, maar kan niet steeds de juiste begeleiding geven. Eerstelijnswerkers krijgen hierdoor wel meer op hun bord.
Soms heb je het gevoel niet juist te weten hoe je hen moet inschatten, wat je best wel of niet zegt. Ze kloppen vaak aan met problemen op het vlak van hun (lichamelijke en geestelijke) gezondheid.
Recent zijn er nog enkele dramatische gevallen in het nieuws gekomen: een meisje met verstandelijke beperking en autisme in een crisissituatie wordt noodgedwongen opgenomen binnen een volwassenenpsychiatrie en geraakt meer en meer ontredderd… Een jongeman met een psychose en een verslavingsproblematiek vindt de dood in een politiecel…
Standaardprotocollen zijn hiervoor niet beschikbaar, en je bent op zoek naar ‘méér’ over deze mensen. Wat kan je thuis aanpakken? Wanneer opnemen? Wie kan je bellen voor meer info? Welk netwerk van ondersteuning kan je aanspreken? 

Deze postacademische module wil artsen, en in het bijzonder huisartsen, aanspreken die mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme over de vloer krijgen. Daarnaast ook alle andere professionelen die zich samen met artsen willen engageren in het beter omgaan met het psychisch lijden en gedragsproblemen van deze doelgroep.

In deze opleiding gaan we samen met jou op weg. Via een verkenning van symptomatologie, vanuit een bio-psycho-sociaal model met een blik op aangepaste communicatiestrategieën, inschatting van sociaal-emotionele fases en allerhande therapieën en met handvatten voor medicamenteuze ondersteuning, leiden we je tot een situatie waarbij je je meer handelingsbekwaam voelt.

 

 

Doel van de opleiding

Casemanagement en interprofessionele samenwerking verbeteren in acute en chronische zorg.

 

 

Doelgroep van de opleiding

Huisartsen, psychiaters, artsen werkzaam in de zorgsector voor mensen met een handicap, medewerkers uit de ambulante gezondheids– of welzijnssector (psychologen, orthopedagogen, (psychiatrisch) verpleegkundigen, sociaal werkers (maatschappelijk werkers), thuisverpleegkundigen, …)
 

Deze postacademische module wil artsen, en in het bijzonder huisartsen, aanspreken die mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme over de vloer krijgen. Daarnaast ook alle andere professionelen die zich samen met artsen willen engageren in het beter omgaan met het psychisch lijden en gedragsproblemen van deze doelgroep.

 

 

Data

24/1; 28/2; 28/3; 25/4; 6/6; 26/9 & 28/11/2015

 

 

Meer informatie m.b.t. het programma, de kostprijs, de inschrijvingsprocedure en de lesgevers vindt u in bijlage of via deze link.

 


Documenten

terugpowered by Curiousgroup