Tijdelijke aanmeldingsstop volwassenenteams CGG Andante

ingevoerd op 07-07-2014

Bericht van Leen van Assche, doelgroepcoördinator volwassenen en ouderen, CGG Andante :

 

Beste verwijzer,
Beste collega,

We hebben de voorbije weken vastgesteld dat het aantal personen op onze wachtlijst (dat zijn mensen die we reeds op intake gezien hebben en die we een zorgaanbod doen) historisch hoog is geworden. Dit maakt dat de wachttijden voor het kunnen opstarten van een zorgtraject ook in duurtijd toegenomen zijn tot (in bepaalde gevallen) een jaar.

We kunnen er al lang niet om heen, maar nu is het duidelijker dan ooit, onze hulpverleningscapaciteit is onvoldoende groot om het aantal zorgvragen dat ons bereikt kwaliteitsvol te behandelen.

Omdat we de wachtlijsten en bijbehorende wachttijden niet verder kunnen laten oplopen, hebben we na zorgvuldige afweging besloten om een clientenstop in te voeren tot eind september.
Dit houdt in dat nieuwe clienten zich pas vanaf 1 oktober terug kunnen aanmelden.
Volwassenen vanaf 60 jaar kunnen zich nog wel aanmelden bij ons ouderenteam op onze locatie in Merksem.

In zeer urgente situaties kijken we graag samen met u wat er mogelijk is.
U kunt daartoe contact opnemen met de teamcoordinator van één van onze 3 volwassenenteams ( zie http://www.andante.be/site/node/7 ).

Omdat onze collega's van CGG Vagga evenzeer te maken hebben met hoge werkdruk, kan er niet verwacht worden dat zij deze stop ondervangen. Elke te verwijzen client de richting van CGG Vagga wijzen lijkt ons dus zeker niet aangewezen.

We blijven zoeken naar oplossingen voor dit nijpende probleem.

Met dank voor uw begrip en vriendelijke groet,

Leen van Assche
doelgroepcoördinator volwassenen en ouderen

 

Directie CGG
Andante vzw
Herculusstraat 17,
2600 Berchem 
03 270.37.77 
leen.vanassche@andante.be  
www.andante.be

terugpowered by Curiousgroup