Belangrijke mededeling ZNA Volwassenenpsychiatrie

ingevoerd op 25-06-2014

De Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI) van ZNA verhuist op 2 juli 2014 van ZNA Stuivenberg naar ZNA Sint-Erasmus. Zo zal EPSI er deel uitmaken van een ruimer acuut psychiatrisch zorgtraject van ZNA Volwassenenpsychiatrie.
 
Dit acuut traject biedt via haar diensten EPSI, EPSI ambulant, PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) en Mobiel Crisis Team Antwerpen (MCTA) een acute psychiatrische zorgvraag op maat.
 

De zorgtrajecten ‘psychosezorg’, ‘verslavingszorg’ & ‘langdurige zorg’ en de gesloten afdeling Intensieve Psychiatrische Zorg (IPZO) blijven gevestigd in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg.
 
ZNA Volwassenenpsychiatrie heeft dus voortaan twee locaties waar u of uw patiënten zich kunnen aanmelden:

  • Zorgvragen verslavings- of psychosezorg: onthaal ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg (Pothoekstraat 109, 2060 Antwerpen).
  • Alle andere psychiatrische zorgvragen: ZNA Sint-Erasmus (Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout)

Bereikbaarheid:

De dienst volwassenenpsychiatrie voorziet in een 24/24 uur permanentie via het centrale nummer 03 217 77 50.
 
Patiënten met een psychiatrisch crisisbeeld kunnen tot 20.00 u. rechtstreeks in ZNA Sint-Erasmus opgevangen worden. Ernstige intoxicaties moeten eerst somatisch worden geklaard op een spoedafdeling van een ZNA-ziekenhuis of een spoedafdeling van een ander ziekenhuis.
 
Na 20.00 u. kunnen er enkel nog urgente psychiatrische opnames plaatsvinden na telefonisch overleg via het centrale nummer of via een ZNA Spoeddienst.
 
Na de kantooruren worden de niet-dringende psychiatrische zorgvragen verwezen naar de vrije raadpleging van ZNA Sint-Erasmus de volgende werkdag. Hiervoor moet geen extra telefonische afspraak meer gemaakt worden.
 
Eventuele vragen of opmerkingen kan u overmaken op volgend e-mail adres: pz.ve-acute-zorg@zna.be.

 

terugpowered by Curiousgroup