Eindrapport Ervaringsdeskundigheid in de GGZ

ingevoerd op 16-05-2014

Dit voorjaar heeft OGGPA, i.s.m. het Vlaams Patiëntenplatform, binnen de provincie een onderzoek laten uitvoeren m.b.t de opvattingen van de GGZ-actoren in kader van operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ.

Het doel van de studie was om te beluisteren hoe de ervaringsdeskundigen zelf en de professionals in diverse geledingen van de GGZ  in Antwerpen staan tegenover de voorstellen van de OGGPA-werkgroep ‘Ervaringsdeskundigheid’ (OGGPA-rapport) en dus vast te stellen hoeveel draagvlak hiervoor is.
Deze studieronde probeert ook om een aantal antwoorden op operationele vraagstukken scherper te stellen, na te gaan voor welke taken en rollen ervaringsdeskundigen kunnen worden ingeschakeld en te peilen naar oplossingen m.b.t. de arbeidsrechtelijke inbedding.
Het creëren van ruimte voor ervaringsdeskundigheid vraagt immers van alle partijen een hele aanpassing in cultuur, praktijk en organisatie.
Daarom werd Adviesbureau shiftN ingeschakeld om antwoorden te zoeken op bovenstaande vragen.

Het volledige eindrapport van deze consultatieronde vindt u hier.

Een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen vindt u hier.

De presentatie van Kim Becher (ShiftN) op het OGGPA FORUM vindt u hier.
 
Deze week is er ook een extra stafmedewerker bij OGGPA in dienst getreden, die zal werken rond herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

Haar naam is Jana De Beul, bereikbaar op maandag en dinsdag en vrijdagnamiddag op 03 60 933 44 of jana.debeul@oggpa.be
 

terugpowered by Curiousgroup