Herstel in de praktijk: GO & SEE beurzen

ingevoerd op 02-04-2014

Beurzen om ‘goede praktijken’ in België of buitenland te bezoeken die investeren in herstel van personen met psychische problemen


Het Fonds Julie Renson en het Koningin Fabiolafonds willen jonge praktijken op het terrein versterken die zich inzetten voor het herstel van personen met psychische problemen.

Ze lanceren een oproep naar actoren op het terrein die het perspectief van gebruiker en familie voorop plaatsen of een belangrijke plaats geven: deze initiatieven kunnen zich kandidaat stellen om goede praktijken – in België of in het buitenland – te bezoeken en ter plekke te leren.

Projectverantwoordelijken, trainers, begeleiders etc. motiveren hun voorstel van te bezoeken initiatief, met duiding wat dit de eigen werking zal bijbrengen, en met een duidelijke strategie voor de interne kennisverspreiding binnen de eigen organisatie.

De GO & SEE-beurzen vormen een bijkomende financiële ondersteuning. De geïnteresseerden dienen zelf minstens een derde van de kosten voor het bezoek te dekken. De maximale bijdrage per aanvraag bedraagt 3.000€.

 

Meer informatie vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

terugpowered by Curiousgroup