Psycho-educatie materiaal voor mensen met dubbele diagnose

ingevoerd op 27-02-2014

Het Nederlandse Landelijk Expertise Centrum Dubbele Diagnose (LEDD) heeft psycho-educatie materialen ontwikkeld voor mensen met een psychische ziekte en problemen met het gebruik van alcohol en drugs (vaak ‘dubbele diagnose’ genoemd) en hun omgeving.


De materialen zijn bedoeld voor drugsgebruikers die een psychische ziekte of symptomen hebben, hulpverleners die met deze cliënten werken en naastbetrokkenen die meer willen weten over de problematiek van hun naaste.

Er is in de laatste jaren een inhaalslag gemaakt in het herkennen en behandelen van dubbele diagnose cliënten. De kennis is daardoor toegenomen maar er is vooral ook een andere houding ten aanzien van dubbele diagnosecliënten ontstaan. Vanuit de praktijk wordt steeds vaker de vraag gesteld of er specifiek psycho-educatie materiaal beschikbaar is om het gesprek met cliënten te vergemakkelijken en gerichter in te zetten.

De serie materialen is gratis te downloaden van de website www.ledd.nl en bestaat uit:
1) vier ‘Out of your Head’ folders
2) de factsheet 'Wat is dubbele diagnose?’ voor familie en naastbetrokkenen
3) de folder 'Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid’

De 'Out of your head' folders vertellen vier cliëntverhalen, aangevuld met feitelijke informatie. Er is van de folders een aparte hulpverlenersversie met een gebruiksinstructie te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke van Wamel (awamel@trimbos.nl)

terugpowered by Curiousgroup