Contactpersoon Samenwerkingsmodel SaRA en VDAB/GTB

ingevoerd op 19-02-2014

Er is een nieuwe contactpersoon binnen het samenwerkingsmodel tussen GGZ-netwerk SaRA en VDAB/GTB. Voortaan dienen aanmeldingen door netwerkpartners van SaRA bij VDAB/GTB telefonisch te gebeuren bij Lies Janssens (GTB) op het nummer 0499/32.54.89.


Een woordje uitleg over dit samenwerkingsmodel:

In heel Vlaanderen krijgt VDAB/GTB vragen naar samenwerking vanuit actoren uit de gezondheidssector. Met dit samenwerkingsmodel werd een methodiek uitgewerkt die een professionele re-integratie van klanten/cliënten in revalidatie verhoogt en die inzetbaar is over heel Vlaanderen. De methodiek is gebaseerd op de expertise die de VDAB/GTB opgebouwd hebben in het ESF project ‘Hart voor Werk’ en in het ESF project ‘Bruggen bouwen’. Het samenwerkingsmodel wordt ook gebruikt binnen GGZ Netwerk Kempen.

 

In overleg met betrokken netwerkpartners SaRA vanuit themagroep Arbeid (functie 3) en de MTA’s (functie 2b) werd het model vertaald naar een mogelijke samenwerking met netwerkpartners van SaRA (GGZ/Verslavingszorg en niet-GGZ (o.a. OCMW, CAW)) voor het volledige arrondissement SaRA (zorgregio's Antwerpen, Mortsel, Brasschaat, Schilde).
 

Buiten een visietekst, bevat het samenwerkingsmodel ook een draaiboek en een invulformulier betreffende het competentieprofiel van cliënten/ klanten. Ter informatie werd ook een overzicht van de criteria die recht geven op een Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM's), toegevoegd. 

 

Om dit samenwerkingsmodel bij de SaRA-netwerkpartners te implementeren staat een pool van betrokken personen klaar om dit model binnen jouw team toe te lichten. Om hiervoor een afspraak vast te leggen kan je steeds contact opnemen met Karolien (karolien.weemaes@oggpa.be) of Joris (joris.housen@fracarita.org).

 

In wat volgt kan u de verschillende onderdelen van het samenwerkingsmodel downloaden door op desbetreffende link te klikken :

 

 

terugpowered by Curiousgroup