Presentaties Intersectoraal Leerplatform OGGPA-ROG-CAW

ingevoerd op 09-02-2014

Over good practices in samenwerking tussen GGZ, gehandicaptenzorg en welzijnswerk.


Op 29 november 2013 organiseerde het samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en het algemeen welzijnswerk (OGGPA-ROG-CAW) een eerste intersectoraal leerplatform. Op deze dag werden enkele goede praktijken gepresenteerd in het kader van ‘intersectorale samenwerking tussen reguliere hulpverlening’ en ‘ondersteuning aan eerstelijnsdiensten’. De presentaties die de sprekers gebruikten om hun werking voor te stellen, kan u hieronder downloaden:

 

't Kruispunt: laagdrempelig GGZ-onthaal georganiseerd door CGG Andante, PAAZ Klina, DBC Openluchtopvoeding Brasschaat en CAW De Terp
 

Samenwerkingsverbanden van Buurthuis 't Pleintje

 

Netwerkfunctie van De Knoop (=zorgeenheid van PC Sint-Amedeus)

 

(Samen)werken met cliënten met een verstandelijke beperking binnen de CGG


Op 6 mei 2014 krijgt deze dag een vervolg onder het thema ‘samenwerking tussen gespecialiseerde zorgorganisaties’. Klik hier voor het programma.

terugpowered by Curiousgroup