8-Daagse opleiding: "Cliƫntenzorg voor pshychosegevoelige mensen: Herstel en versterken van contact"!


Datum 02-02-2018 tot 23-02-2018
Startuur 00:00:00
Einduur
Plaats PZ Sint-Camillus
Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
Plan & wegbeschrijving zie www.sint-camillus.be
Gratis parkeergelegenheid
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

  1. 13-10-2017 : PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem)
  2. 14-11-2017 : PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem)
  3. 15-11-2017 : PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem)
  4. 01-12-2017 : PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem)
  5. 15-12-2017 : PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem)
  6. 17-01-2018 : PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem)
  7. 23-02-2018 : PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem)

Specialisatieopleiding cliëntgerichte zorg voor psychosegevoelige mensen 2017-2018.


Het omgaan met psychosegevoelige mensen staat centraal in deze 8-daagse vorming.


Men bekijkt het volledige traject dat je als hulpverlener kan gaan met een psychosegevoelig iemand. Zo leer je wat je kan doen om contact te maken met iemand die tijdens een psychotische crisis in zijn/haar eigen wereld opgesloten zit, maar ook hoe je samen herstelplannen maakt, om het herstelde evenwicht te borgen.


Herstelgericht werken is helemaal in. Psychosegevoelige cliënten zijn krachtige, mondige mensen die graag met hulpverleners in overleg gaan over datgene wat hun werkelijk aanbelangt. Een dergelijke samenwerking is echter niet altijd gemakkelijk te bekomen, lijkt soms onmogelijk, en is eigenlijk altijd het resultaat van een (lang) traject dat je samen hebt afgelegd.


In momenten van crisis vraag je je af wat cliënten nodig hebben, en wat je zelf kan doen, om het vertrouwen dat ontbreekt weer op te bouwen en om het contact met de dagelijkse realiteit, eigen gevoelens en communicatie met anderen weer te herstellen. In deze opleiding biedt men je handvatten om ook in de moeilijkste fasen de band tussen jou en je cliënt op te bouwen, te herstellen en te verstevigen. Inspiratie hierbij is Pre-Therapie, zoals ontwikkeld door prof. Dr. Garry Prouty (Chicago, †2009), oorspronkelijk geformuleerd als contact-herstellende, individuele begeleiding van ernstig en langdurig psychotische mensen. Ondertussen wordt deze cliëntgerichte praktijk beschreven als contactgericht werken en vooral in Europa verder uitgewerkt voor diverse doelgroepen en diverse hulpverleners in meerdere settings (geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Deze opleiding leert je deze manier van kijken, denken en heel
concreet doen, eigen te maken.

 

Aanbod? Binnen de opleidingsdagen is er telkens ruimte voor een theoretisch/praktische input vanuit de staf, naast supervisie van een door de groepsleden aangebrachte situatie/casus. Bij het begin van deze opleiding formuleer je eigen leerdoelen. Het integreren van wat je leert wordt doorheen het opleidingstraject via groepssupervisie opgevolgd. Je verkent de fasen in het herstelproces van psychosegevoelige mensen (1 opleidingsdag) en leert wat wel/niet helpend is. Je krijgt ook concrete richtlijnen voor de dagelijkse praktijk met psychosegevoelige mensen vanuit de cliëntgerichte relatieprincipes en je oefent een cliëntgerichte luisterhouding (2 dagen). Je leert het verschil tussen expressief en preexpressief functioneren, hoe je die niveau’s van contact in iemands functioneren kan onderscheiden, en hoe je je kan aanpassen om iemand weer ‘met de voeten op de grond’ te zetten. Je oefent Prouty’s contactreflecties en leert deze hanteren op het gepaste moment (2 dagen). Je ontdekt hoe deze vaardigheden bruikbaar zijn in de dagelijkse, multidisciplinaire zorg (1 dag) en hoe ze het herstelproces bevorderen. Tot slot leer je opbouwend werken met stemmen horen en andere buitengewone waarnemingen/ overtuigingen (1 dag) en verken je de mogelijkheden van een herstelplan (1 dag).

 

Doelgroep? De opleiding richt zich tot bachelors en masters die dagelijks werken met psychosegevoelige mensen, in de GGZ of andere zorgsectoren.

 

Kostprijs? De opleiding kost 980 euro (KMO-portefeuille: 56 uur). Inbegrepen is het Nederlandstalig boek “Pre-Therapie: cliëntgericht werken met ernstig contactgestoorde mensen” (Prouty, Van Werde en Pörtner) en een cursusmap. Per opleidingsdag is een warme maaltijd (vis/vlees of veggie) inbegrepen in de inschrijvingsprijs.


Attest?
Deelnemers ontvangen een attest van deelname, uitgegeven door FMS en het Pre-Therapy International Network.


Informatie & inschrijving? Aanmelden en vragen via mail: mathias.dekeyser@gmail.com.

 

Andere nuttige info? vindt u in het document in bijlage!
 Documenten


powered by Curiousgroup